Lai runā darbi!

Īstajā vietā un laikā pie īstajiem cilvēkiem
top jēgpilnas lietas.

Paldies par ziņu!