Komandas uzdevums bija atjaunināt logotipu, nezaudējot ciešu saikni ar iepriekšējo logotipa versiju. Saglabājot zīmes ilustratīvo noskaņu, pārzīmējām tēlus, ienesot mātišķo rūpju klātbūtni, radot nepārprotami harmoniskāku noskaņu, ko izsaka līniju forma arī bez acu skatieniem.